Paul Tage Halbergs bøker

Paul Tage Halberg
Paul Tage Halberg

Paul Tage Halberg  (født 2. oktober 1944) er historiker med fagprofil innen nyere norsk historie, historiske kilder i forskning og undervisning, historie som et dannelsesfag i skolen, tema- og prosjektarbeid med historie som regifag i relasjon til andre skolefag.

Paul Tage Halberg har skogbrukshistorie, norske skogsbygder og skogen som en pedagogisk ressurs som sitt særlige forskningsfelt og har gitt ut flere bøker om emner relatert til dette.

Paul Tage Halberg på Oria

Den stolte sliter. Skog- og landarbeiderne 1900 til 1990: en kamp for likeverd. Bjelker i Bygde-Norge. Skogeier- organisasjonen og skogbruks- næringen 1894-1994 med fokus på Glomma-vassdraget. Aktieselskapet Lillestrøm Dampsag & Høvleri / Lillestrømskogene A/S 1869 – 1993.
Stier i skog. Norsk Skogmuseum 1954-2004. I skogens favn. Borregaard Skogers historie i Gravberget. Skogbrand. Skogbruk og skogforsikring 1860 – 2012.