Velkommen til Misterdammen og Lomnes-Mistra

Den eldste dambua ved Misterdammen er ei ljørkoie fra 1902 med brisker langs veggene og oppmurt ljore i sentrum som eneste inventar. Den er velegnet for de som ønsker å bo særdeles enkelt, men dog oppleve en nærhet til trolske Mistra som få andre boliger er forunt å tilby. Den nye dambua ble bygd i 1955 etter forskrifter som fortsatt står ved lag. Gjennom Jacob Breda Bulls diktning ble tømmerfløtingen i Mistra til et nasjonalt ikon. Som Fridtjof Nansens ubestridte favoritt, ble Mistra landskjent som elv for ørretfiske. Dette særegne historisk koietunet ved populære Misterdammen, danner inngangsporten til naturskjønne Lomnes-Mistra setergrend, grensende mot Mistra, med idylliske Sølen som kulisse mot nord-øst.

Setervollen Lomnes-Mistra, med setrene Utstustua og Nordstustua, som ligger 800 meter nord for Misterdammen, kjennetegnes gjennom sin naturskjønne beliggenhet. Grensende mot Mistra og i ly  Sølenmassivet, skapes en atmosfære som ikke lar seg rettferdig beskrive. Roen og stillheten som her hersker, har en smittende og misunnelsesverdig virkning. Naturelskere fortjener denne opplevelsen.

Les om seterbruk i Utstu Lomes her